گروه معماری و صنایع چوب گریفین

(شرکت اصفهان آبنوس آپادانا)

ایران کشوریست با پیشینه ی تاریخی و مردمانی که لیاقت بهترین ها را دارند و یکی از اهداف اصلی شرکت معماری و صنایع چوب گریفین قدم بر داشتن در راه خدمت به هم میهنان عزیز و ارائه ی محصولات جدید و در خور منزلت والای مردم ایران زمین است ، از این رو چشم انداز توسعه ی شرکت جهت بسط و توسعه در کل کشور و کشور های مختلف است و به زودی با برترین دستگاه ها و تکنولوژی های روز دنیا که بسیاری از این دستگاه ها به دست متخصصان شرکت و کشور ساخته شده اند در هرچه بهتر شدن ارائه ی خدمات و محصولات خواهیم کوشید...

انواع پروژه ها